Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
luk3yx fb4b80940d
Remove trailing spaces
1 rok temu
LICENSE.md Initial commit 2 lat temu
README.md Change how works, create pre-baked formspecs 2 lat temu
core.lua Remove trailing spaces 1 rok temu
depends.txt Initial commit 2 lat temu
extras.lua Remove trailing spaces 1 rok temu
init.lua Change how works, create pre-baked formspecs 2 lat temu
objects.lua Remove trailing spaces 1 rok temu

README.md

formspeclib

A formspec renderer for Minetest.