You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
luk3yx fb4b80940d
Remove trailing spaces
1 jaar geleden
LICENSE.md Initial commit 2 jaren geleden
README.md Change how works, create pre-baked formspecs 2 jaren geleden
core.lua Remove trailing spaces 1 jaar geleden
depends.txt Initial commit 2 jaren geleden
extras.lua Remove trailing spaces 1 jaar geleden
init.lua Change how works, create pre-baked formspecs 2 jaren geleden
objects.lua Remove trailing spaces 1 jaar geleden

README.md

formspeclib

A formspec renderer for Minetest.